Toernooiregelement - Volleybalvereniging Bakkerij Jonker - Blauw Wit Oldebroek

Toernooiregelement

TOERNOOIREGELEMENT

 • Een kwartier voordat het toernooi begint dienen de teams aanwezig te zijn.
 • Er wordt gespeeld op 3 velden.
 • De wedstrijden duren 2 x 8,5 minuten. Bij wisseling van de speelhelft wordt de tijd niet stilgezet. De rally uitspelen.
 • Het begin- en eind van de wedstrijd wordt centraal aangegeven.
 • Elk team levert een scheidsrechter en teller (zie schema). Gebeurt dit niet dan kunnen er 4 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht.
 • Bij gelijke setstand krijgt elk team 1 punt.
 • Bij gelijke stand tellen de voor – en tegen punten van alle gespeelde wedstrijden. Is dit ook gelijk dan telt het onderlinge resultaat. Is dit ook gelijk, dan beslist de toss.
 • De ploeg met de meeste wedstrijdpunten is de poulewinnaar.
 • Er dienen steeds 6 spelers in het veld te staan, van wie minimaal 2 dames.
 • Per team mogen maximaal 2 NeVoBo-spelers spelen die 1e klasse of hogers spelen! Hopelijk wordt hier sportief mee omgegaan, want we kunnen niet alles controleren!!
 • Er moet onderhands geserveerd worden en dit mag via
 • het net.
 • Alleen bij de finale wedstrijden mag er bovenhands geserveerd worden. (ook halve finales)
 • Na afloop van elke wedstrijd vult de scheidsrechter de setstanden in, die geparafeerd worden door de aanvoerders van beide teams. Hierna is protest niet meer mogelijk.
 • De finalewedstrijden bestaan uit twee gewonnen sets tot de 15.
 • Het is niet toegestaan de zaal te betreden met sportschoenen die zijn voorzien van zwarte zolen.
 • In situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 • Deelname geschied op eigen risico
 • Na afloop van het toernooi zal de prijsuitreiking in de kantine plaats vinden.