Doorlopende incasso - Blauw Wit Oldebroek

Doorlopende incasso

U geeft toestemming aan de penningmeester van de Volleybalvereniging Blauw Wit om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om doorlopend (1 keer per maand de contributie en voor competitie spelende leden komt daarbij 1x per jaar de bondscontributie) de verschuldigde contributie voor het lidmaatschap van de Volleybalvereniging Blauw Wit van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Volleybalvereniging Blauw Wit