Historie

Volleybalvereniging Bakkerij Jonker Blauw Wit (Al meer dan 50 jaar)

Op 19 december 1962 werd in zaal Herkert besloten tot oprichting van een volleybalvereniging. De initiatiefnemers waren – in alfabetische volgorde – de heren Bultman, Haklander en Van der Knaap. Deze heren waren van oordeel dat in een gemeente als Oldebroek toch waarachtig wel plaats was voor een volleybalvereniging. Dat zij hier midden in de roos geschoten hadden, bleek wel op de oprichtingsvergadering want de belangstelling was groot en men draalde dan ook niet om meteen tot oprichting over te gaan. Tot voorlopig bestuur werden gekozen de heren Van der Knaap (voorzitter), Haklander (penningmeester) en Klein (secretaris). De heer Bultman, een van de initiatiefnemers weigerde een bestuursfunctie wegens drukke werkzaamheden. Dit bestuur werd definitief gekozen tijdens de buitengewone ledenvergadering op 10 januari 1963. Tevens werden op deze vergadering de reglementen vastgesteld en de naam van de vereniging gekozen. Besloten werd dat de heer Van der Velde de voorlopig technisch leider werd op de trainingsavonden.

Na deze vergadering waren de eerste moeilijkheden uit de weg geruimd en kon het spel
beginnen. Het ging er allemaal erg gezellig aan toe en de leden kwamen elke donderdagavond trouw om een paar pondjes overtollig vet kwijt te raken. Zoals gezegd was het allemaal leuk, maar toch haperde er wat. De technische vaardigheid vorderde nu niet bepaald met sprongen. Het bestuur zag zich dan ook genoodzaakt dit feit onder ogen te zien in haar vergadering van
28 februari. Daarom werd besloten om een trainer aan te trekken, te weten de heer Van der Ploeg uit ’t Harde. Aangezien trainers niet kosteloos training geven, stegen de lasten van de vereniging hiermede zodanig dat contributieverhoging onvermijdelijk was. De leden gaven begin maart hun fiat aan de voorstellen van het bestuur.

Met de komst van de heer Van de Ploeg werd er nieuw leven in de vereniging geblazen. Hij pakte de zaken keihard aan. Op zijn knallend stemgeluid trainden de leden dat de stukken eraf vlogen. Menige zweetdruppel is er gevallen in deze periode, maar ondanks pijnlijke spieren werd er niet gemopperd. Integendeel! Helaas moest Van der Ploeg bij de opening van het badseizoen voorlopig en later bij zijn vertrek naar Enschede definitief afscheid van de vereniging nemen. Opnieuw zat de vereniging zonder trainer, maar de leden bleven maar komen ook al ging het hier en daar wel eens moeilijk.

Na de eerste zomerstop werd er echter weer in volle vaart gestart en is het bestuur gelukt
opnieuw een trainer te contracteren te weten, de heer Schraa uit Wezep. Dat het bestuur hiermee een gelukkige greep had gedaan werd al snel geconstateerd. De heer Schraa had na de eerste
trainingsavond zoveel vertrouwen in het volleybalspel dat hij adviseerde nog dat jaar (1963/1964) in te schrijven voor de competitie. Het advies werd door het bestuur dan ook onmiddellijk
opgevolgd.

Het wachten was vervolgens op de eerste competitiewedstrijd. Om enigszins vertrouwd te raken met competitie wedstrijden en om de krachten te meten, werd op 19 september 1963 tegen een team van V.Z.K. gespeeld. De wedstrijd werd verloren, maar tegen deze sterke ploeg was dat beslist geen schande. Het vertrouwen was er dan ook dat men een goed figuur zou slaan in de competitie. Daarvoor was wel een flinke doses enthousiasme nodig. Daarnaast moest er flink getraind worden om een plaats te bemachtigen in het eerste team.

Kortom, de basis werd gelegd voor wat nu al 50 jaar in Oldebroek aanwezig is. Volleybal!

logo-BlauwWit-50jaar-RGB